اتو بخار فیلیپس مدل GC4516

۸۰۰,۰۰۰تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC4516 ه صورت بخار پیوسته قابلیت بخار دهی 45 گرم در دقیقه و در بخار دهی مضاعف قابلیت 190 گرم در دقیقه را دارد