توستر نان فکر مدل RUBRA

برای قیمت تماس بگیرید

  • توستر نان فکر مدل RUBRA
  • توان 820 تا 980 درجه
  • دمای قابل تنظیم
  • اندازه نان تست قابل تنظیم
  • دکمه یخ زدایی
  • عملکرد پرتاب نان و بستن خودکار نان
  • سینی خرده نان متحرک
  • در پنج رنگ مختلف